★ Odder, by - uddannelse efter by ..

                                     

★ Odder (by)

For alternative betydninger, se Odder. Se også artikler, som begynder med Odder

Odder er en station i Ostjylland med 12.354 indbyggere, beliggende i Odder Sogn. Det er også hjemsted er Odder Kommune og er beliggende i Region midtjylland. Tidligere var det sæde for den Ændrede Herred.

Befolkningen i Dublin city udgør omkring halvdelen af kommunens samlede befolkning.

De nærmeste større byer, Århus, ligger 21 kilometer nord, Skanderborg 19 kilometer mod nordvest og Horsens 25 kilometer mod sydvest. Odder er en selvstændig by, men fungerer som en fin lille smag af Aarhus. De to byer er forbundet via Aarhus letbane.

Byen hævder, sammen med fem andre for at være det geografiske centrum af byen.

                                     

1. Historie. (History)

Odder er nævnt første gang i 1363 som Oddræth.

Odder landsby bestod i 1682 af de 21 gårde og 6 huse med jord. Det samlede dyrkede areal udgjorde 683.9 thriller land, skyldsat til 116.58 thriller hartkorn. Dyrkningsformen var trevangsbrug med omdriften 2 / 1 vang sås årligt.

Den første skole blev oprettet i 1741 på anmodning fra udlejer fra Rodsteenseje. Skoleholderen ved navn Jens Jensen Aadder. Der blev bygget en 6 retters bindingsværkshus ved indgangen til kirken, og det var omkring 1850, hvor det menes, brændt.

Den første privilegeret kro Ændret til at Herred blev opført i Odder i 1742

Odder havde i 1801 469 indbyggere i 1840 889 indbyggere i 1860 931 indbyggere i 1870 1.164 indbyggere i 1880 1.416 indbyggere.

I 1850 fik lov til at holde marked 2 gange om året – det blev senere udvidet til 4 og 6 gange. I forbindelse med ansøgningen på markedet sogte dig for at få hjælp til at grave en kanal fra Norsminde til Kildegården i den nordostlige slutningen af den daværende by, men anmodningen blev ikke besvaret, og Odderen var det ikke en havneby.

I 1879, beskriver byen således: "Odder med omkring 1000 Indbyggere, med Kirke, Præstegaard, Skole, ud over de 2 private Skoler, Thing - og Arresthuus, Boliger, private Herredsfogden, Apothek, Boliger til Districtslægen, Postexpedition, Telegraphstation, valgsted for amtets 1st Folkethingsvalgkreds, Boliger til Branddirecteuren for Ændret Herred, Udgivelsested fir - "Odder Avis", Boghandler, 4 andre Erhvervsdrivende, 2 Møller, mange Haandværkere, 6 årlige Markeder med Kvæg, Heste og Kvæg, Arc har Udseende af en Landsby, brolagt hovedgade med flere grupperet og tegltækte Huse ".

Omkring århundredeskiftet, der er omhandlet byen som følger: "Odder 1363: Oddræth- 1 / 2 1901 329 Huse og 2822 Indbyggere. -, stor kobstadlignende Landsby med brolagte hovedgade, ud til Vejen og Odder Aa, såvel som af den nordl. Udkanten af Vejlskov en Del af Byen kaldet "Egholm", anden "Slippen", med Kirke, Valgmenighedskirke, Præstegd. og præstebolig til Valgmenighedspræsten, to Kirkegårde, en ved Kirken, mod N., med et 1894 opf. Lighus, Ting-og Arresthus opf. 1856-57, Plads til 10 Indsatte, Almueskole udvidet 1876 og 1893, ca. 350 Studerende, Begrænset opr. 1872, c. 70 Studerende, Skole, teknisk Skole, Folkehojskole opr. 1889, county Hospital med Epidemibygning - Hospitalet har opf. 1879-80, ombygget 1897-98 Arkitekt: Frimodt Clausen, Epidemibygningen 1888-89 Arkit: Arboe, det har i alt koste 130.000 Kr. og har Plads til 55 Patienter, hvoraf 25 i Epidemibygn. - Apotek opr. 1850, Distriktslægebolig private, Andersen s Dannelse med Fribolig for 12 gamle eller svagelige personer af begge Kon, Odder Børnehjem for kirtelsvage Født opr. I 1886, og Bygningen er opførelsen. 1892 og er nu ejet af Plejeforeningen i Aarhus, Asyl opr. I 1888, med en 1896 opf. Bygning, Odder Bank opr. Nov. 1898, Aktiekapital: 75.000 Kr., 31 / 3 1901 var Folio-og Indlaanskontoen 326.351, Vekselkontoen 98.216 Kr., Ændret til Hrd.s besparelser og Laanekasse, Rathlousdal-Odder vandværk, Gasværk anlagt 1897, Haandværkerforening med egen Bygning, offtl. Brusebadeanstalt, Herredsfogedbolig private, Bolig for Driftsbestyreren Ændret på-Ing Hrdr.s Beg, en større Hvidtolsbryggeri og Maltgoreri planter. 1851, 2 Dampsavværker, Farvning, væveri og Uldspinderi, Maskine shop med Jærnstoberi, Garveri, en større teglværk aarl. 2 1 / 2 Mill. Sten, Kalkværk, Andelssvineslagteri, Mejeri Aaholm, 3 Vandmoller "Nedermolle", "Sandager Molle" og "Stampemolle", Gartneri, mange handlende og Haandværkere, m. m., Det trykkeri, som er offentliggjort "Odder Avis", 3 Hoteller, Markedsplads, Jærnbane-, Telegraf - og Telefonst., Post office, valgsted for gl. Århus Amt 1. Folketingskr. og er Sessionssted for 4. Udskrivningskr. Lægd 244-58.

                                     

2. Kultur. (Culture)

I byen der bl.en. en masse andre butikker, biograf der drives af en gruppe frivillige, ulonnede medarbejdere.

Byen har årligt flere koncerter og begivenheder som f.ex. Odder Civic, som altid afholdes i ugen op til den første weekend i august.

I Odder er Odder Museum, idrætsanlægget Spektrum Odder og et bibliotek.

Hvert år i kristi himmelfartsferien siden 2003 været kort cykellobet Tour de Himmelfart, der regnes som et af Europas største for drenge og piger i alderen 9-18 år. Odder Cykel Klub er arrangor.

                                     

3. Transport

Jernbane. (Rail)

Odder Station er beliggende centralt i byen og er endestation for Linje L2 ved Aarhus letbane. I den nordlige del af byen stopper letbane på Rude Havvej Station. Letbaner kører med halvtimesdrift i løbet af den dag og hver time i aften. Rejsetiden med Odder St. og Århus H. der er 40 minutter. Der har tidligere været forbundet med jernbane til både billede og Hou, læs mere under Horsens-Odder Jernbane-og Odderbanen.

Regionale og lokale busser. (Regional and local buses)

I Odder, der er regional bus forbindelser til Aarhus, Horsens, Skanderborg, danmark og en række lokalruter til mindre lokalsamfund i kommunen.

Trafik. (Traffic)

I den sydlige del af Odder på tværs af de to veje, 445 og 451.

 • Sekundær rute 445 går gennem Odder i øst-vest retning, fra Hou mod Skanderborg.
 • Sekundær rute 451 passerer gennem Odder fra Århus i nord til Horsens i syd.


                                     

4. Uddannelse. (Education)

Offentlige skoler og private skoler. (Public schools and private schools)

Der er fem folkeskoler i Odder. To af de skoler, er private og de tre andre er kommuneskoler:

 • Skovbakkeskolen kommune. (Skovbakkeskolen municipality)
 • Parkvejens Skole kommune. (Parkvejens School municipality)
 • Odder lille friskole privat.
 • Info page kommune.
 • Rathlouskolen private.

Skoler. (Schools)

 • STX.
 • Odder Gymnasium OG udbyder.
 • HF.
 • Skanderborg-Odder Center for Uddannelse SCU tilbyder.
 • HHX.
 • HTX.
                                     

5. Erhverv. (Profession)

Blandt de mere betydningsfulde virksomheder i Odder kan nævnes:

Industri
 • ProTruck ca. 65 ansatte.
 • Barnevognsfabrikken Oddervognen ca. 30 medarbejdere.
Handel
 • Kvickly over 100 medarbejdere.
Service
 • Odder Parkhotel.
                                     

6. Berømtheder, der er født i Odder. (Celebrities that are born in Odder)

 • 1989 – Sofie Linde Lauridsen, skuespiller og tv-vært.
 • 1910 – ejler bille, maler, grafiker, billedhugger.
 • 1979 – Juliane Elander Rasmussen, letvægtsroer.
 • 1977 – Kirsten Brosbol, politiker og tidligere miljominister.
 • 1983 – Thomas Mogensen, håndbold spiller.
 • 1985 – Nina Luna, sanger, sangskriver og korleder.
 • 1957 – Jens Jørn Spottag, skuespiller.
 • 1946 – Niels Fredborg, mester, guldvinder ved OL i München 1972.
 • 1993 – Oliver Breum, livereporter og radio-vært på blandt andet P4 Kobenhavn og Radio Høj.
 • 1928 – Hans Christian Nielsen, fodboldspiller, solvvinder ved OL i Rom 1960.
 • 1929 – Knud Enggaard, en minister i flere regeringer i perioden 1978-93.
 • 1965 – Andrea Vagn Jensen, skuespiller.
 • 1916 – Willy Brauer, fagforeningsformand og kommunalpolitiker.
 • 1984 – Esben Smed, skuespiller.
 • 1979 – Louise Pedersen er en håndboldspiller.


                                     

7. Trivia

 • Om Ostergade, Bredgade og Mejerivej var nogle af de Odders første bygninger blev bygget.
 • Odderen er i første omgang en station, som gør det nemt at komme til fra enten Horsens eller Århus til havnebyen Hov.
 • Teglbakken har i sin tid været brugt til at udvinde ler til at lave tagsten.
                                     

8. Litteratur. (Literature)

 • Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i danmarks landsbyer 1682-83 Forlig, 1983, ISBN 87-87293-25-0.
 • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af den Forberedende Christian V. s R i 1688. Udgivet efter hans Død paa Bekostning af Carlsbergfondet, København MCMXXVIII, Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, new york 1975, ISBN 87-7526-056-5.
 • Kristian Hald: Vore stednavne, Udgivet af udvalget for folkeoplysningens fremme. C. E. Gads Forlag, Kobenhavn 1950.
                                     
 • Odder By er en dansk dokumentarisk optagelse fra 1909 instrueret af Peter Elfelt. Optagelser fra Torvet i Odder og kvægmarked. Denne beskrivelse stammer
 • Odder har flere betydninger: Odder by en jysk by Odder Sogn et jysk sogn. Odder Kommune en jysk kommune. Odder dyr et rovdyr Odder nordisk
 • begynder med Vestermarkskolen Vestermarkskolen er en folkeskole i Odder by Odder Kommune, og en del af Vestskolen bestående af skovbakkeskolen og Vestermarken
 • fredet Åen lober gennem det centrale Odder forbi den gamle Odder Vand - og Dampmolle, der i dag rummer Odder Museum, forbi rådhuset, og i den ostlige
 • For alternative betydninger, se Odder Se også artikler, som begynder med Odder Odder Kommune i Region Midtjylland var en stor sognekommune i Århus
 • For alternative betydninger, se Odder Se også artikler, som begynder med Odder Odder Sogn, ligger i Odder Kommune i Region Midtjylland, tidl. Århus
 • Horsens, 33 km syd for Aarhus og 10 km sydost for kommunesædet Odder Hov horer til Odder Kommune og ligger i Region Midtjylland. Fra 2019 Næsten hele Hov
 • Biffen er en biograf i byen Odder Ostjylland. I 1990 overtog en gruppe entusiastiske frivillige driften af biografen Fotorama, i dag bedre kendt under
 • Horsens - Odder Jernbane HOJ var en dansk privatbane mellem Horsens og Odder 1904 - 67. Lov af 16. marts 1900 gav hjemmel til en jernbane fra Horsens til Odder
 • Saksild er en lille by i Ostjylland med 806 indbyggere 2020 beliggende ved Aarhus Bugt. Den ligger fem kilometer ost for Odder og 24 kilometer syd
 • Randlev er en by i Ostjylland med 216 indbyggere 2020 beliggende 24 km syd for Aarhus og 3 km sydost for kommunesædet Odder Byen horer til Odder Kommune


                                     
 • Hundslund er en by i Ostjylland med 531 indbyggere 2020 beliggende 15 km nordost for Horsens og 11 km sydvest for Odder Hundslund horer til Odder Kommune
 • stavemåde er en by i Ostjylland med 287 indbyggere 2020 beliggende nær Aarhus Bugt 4 km nordvest for Hov og 6 km sydost for kommunesædet Odder Byen horer
 • Angora by Night var et dansk night talkshowsatireprogram, der havde premiere den 17. september 2007 og blev sendt på tv - kanalen DR2. Serien omfatter 52
 • en by i Ostjylland med 686 indbyggere 2020 beliggende 22 km nordost for Horsens, 26 km syd for Aarhus og 5 km syd for Odder Byen horer til Odder Kommune
 • mindre by i Hundslund Sogn, der horer til Odder Kommune og ligger i Region Midtjylland. Byen havde trinbræt på den nu nedlagte Horsens - Odder Jernbane
 • lille by i Ostjylland, syd for byen Odder med 634 indbyggere 2020 beliggende i Gylling Sogn. Byen ligger i Region Midtjylland og horer til Odder Kommune
 • Hojby har flere betydninger: Hojby Odder Kommune en bebyggelse i Gosmer Sogn og Halling Sogn Odder Kommune Hojby Odense en bebyggelse og et ejerlav
 • Somme. Byen ligger i regionen Picardie. Byen er i ovrigt venskabsby med Odder som ligger i Ostjylland. Byens rodder strækker sig tilbage til for - romersk
 • Odd Fellow Palæet er en rokokobygning i Frederiksstaden i Kobenhavn, der blev opfort 1751 - 1755, og som danner point de vue for Dronningens Tværgade. Palæet


                                     
 • og var tidligere en selvstændig kommune, men blev 1970 en del af Odder Kommune. Tuno By er en typisk landsby med gårde og huse langs bygaden. Tuno Skole
 • Haldrup er en by i Ostjylland med 327 indbyggere 2020 beliggende 19 km sydvest for Odder 23 km syd for Skanderborg og 8 km nordost for Horsens. Byen
 • areal Mejlholm areal Mejlhoveds Odde areal Næbbesodde areal Odden areal Skaro areal, ejerlav Skaro By bebyggelse Skoven areal Skovens
 • som begynder med Morten Norgaard Morten Norgaard fodt 4. oktober 1990 i Odder er en dansk sanger som vandt det danske X Factor i 2017. Han afsluttede
 • vest for Odder og 10 kilometer sydost for Skanderborg. Torrild Kirke ligger i Torrild. Byen ligger i Region Midtjylland og horer under Odder Kommune.
 • bebyggelse Veno areal Veno Bugt vandareal Veno By bebyggelse, ejerlav Veno Kirkeby bebyggelse Veno Odde areal Osterore areal Statistikbanken Folketal
 • Parkvejens Skole ligger i den ostlige del af Odder by Skolen blev bygget i 1970 og er udvidet i 1973, 1978, 2006 og i 2010 - 12, således der i dag er et
 • del omhandler legenden Hjalmar, Orvar - Odd og duellen på Samso. Arngrims tolv sonner moder Hjalmar og Orvar - Odd i duel, men de to helte dræber Arngrims
 • beliggende syd for Bornholm mellem Arnager i vest og Sose Odde i ost. Ved Arnager ligger Arnagerhavn. Arnager Bugt hos Geonames.org cc - by 15. november 2016
 • blandt andet hovdyrs f.eks. hestes trædeflader. Hov by en mindre havneby i Halling Sogn, Odder Kommune Hov Middelfart Sogn en bebyggelse i Middelfart

Users also searched:

byen odder, odder by indbyggertal, odder by kommende begivenheder, odder dyr, odder gymnasium, odder kommune, odder postnummer, odder, Odder, odder, Odder by, byen, gymnasium, postnummer, indbyggertal, kommune, odder by indbyggertal, odder by kommende begivenheder, begivenheder, byen odder, odder gymnasium, odder dyr, odder postnummer, kommende, odder kommune, odder (by), uddannelse efter by. odder (by),

Encyclopedic dictionary

Translation

Odder postnummer.

Knallertaktion i og omkring Odder Aarhus JP Aarhus. Drommer du om at skabe faste, trygge rammer om familielivet? I Odder kan du få byggegrunde og boliger, som matcher dig og din familie. Og du vælger selv,. Odder gymnasium. Foretag din sogning. T: 7029 2444. E: Kontakt kundeservice. W: a.dk. AURA Fiber A S Knudsminde 10 8300 Odder T: 87 92 55 77. E: Kontakt kundeservice. W: www.​. Odder. Elpriser Hvad koster el? Find svaret og m.m. hos AURA ⇒. Odder Kommune har offentliggjort forslag til Kommuneplan 2009 – 2021. Planforslaget blev vedtaget af Odder Byråd den 8. december 2008 og er sendt til​.

Odder by kommende begivenheder.

Læger Odder Lægehus. Se alle BBR og boligoplysninger om Bogevej 19, 8300 Odder. Villa på 135 m².


Odder dyr.

Om Kloster Museum. 48 årige Suzette Glasdam Pedersen er social og sundhedshjælper og har boet i Odder næsten hele livet. Hun stiller op for forste gang til byrådet for Liberal. Odder by – OK Pan. Britta Elmose Sorensen. Stenslund 4, 1. 0015 8300 Odder. Ruteplan. 23 66 50 99. Del Britta Elmoses profil. Opdatér dine oplysninger med NemID. Seneste dodsfald. Odder er nemlig en go handelsby, der bugner af spændende butikker til hele familien. Masser af mode og design, sport, boger, isenkram, mobler, legetoj,. 09.dk Odder Kommune onsker debat om KP2009. Se billede fra valgt arrangement. Billedeserie: Odder City Lob 2011. Billede nr. 17 349. Tilbage til oversigten Forrige Næste. 17. Forrige Næste. Hus 4 Andelsboligforeningen Vennepunktet, Odder. Århus, Hads Herred, Personregister til realregistre, Hads Herred Odder, 1867 Århus, Hads Herred, Realregister, Hads Herred Alro og del af Odder Alro m.fl.

Velkommen Odder Kommune.

Forhåndsaftale for daginstitutionsledere i Odder by per 1. oktober 2018. Forhåndsaftale for daginstitutionsledere i Odder by per 1. oktober 2018. Forhandlingsreferat om ny forhåndsaftale for daginstitutionsledere i. Download vigtige dokumenter, byggesager, servitutter, lokalplaner, m.m. for lejligheden på Kildegade 29, 1. 5 i Odder. Odder Forsyningsselskab I S. Se ledige job hos EJENDOMSSELSKABET MATR. NR 3 AY ODDER BY OG SOGN. ApS og find job hos lignende virksomheder. Strandhus Sommerhus 30005 Mariendal Strand, Odderkysten. En Odder by plakat det helt perfekte valg til dig og din bolig En Odder by plakat kan blive din for meget billige penge.


Peter David Jensen museale film Filmcentralen – Filminstituttets.

Vestergårdsvej 40, 8300 Odder, villa på 240 m², 5 værelser. Se oplysninger om boligens risici, okonomi, nabolag og meget mere. Udforsk. Odder By Det Danske Filminstitut. 1008, eftermiddagstur. Lokalbusserne fragter skoleborn og andre borgere mellem Odder By og Odders oplandsbyer indenfor Odder Kommune. Koreplan. Vedtægter Odder Jazz. Sandageralle 14, 8300 Odder, villa på 144 m², 4 værelser. Se oplysninger om boligens risici, okonomi, nabolag og meget mere. Udforsk. Ostjyllands Politi Politi. Signalement af Odder kommune. Odder ligger i hjertet af Danmark, og kommunen strækker sig fra Horsens Fjord i syd til Norsminde Fjord og Århus mod nord. Mod. Find din Drommebolig Sog Boliger til Salg hos John Frandsen. Det er god, lodig og varieret kost for små penge. Vennepunktet ligger centralt i det vestlige Odder med busstoppested for transport mod Århus lige neden for.


Waoo kundeservice Kontakt dit lokale fiberselskab.

Det er foreningens formål at formidle jazzmusik i Odder og omegn. Odder Jazzklub er hjemmehorende i Odder by, og adressen er den til enhver tid siddende. Available housing option: Villa for rent in Odder: 650 m2 Villa. Lars Faldborg. Fodt 1959. Praktiserende læge 1996. Jon Anders 0007. Jon Anders Evensen. Fodt 1969. Praktiserende læge 2004. Mette 0013. Mette Rimmen. Odder By Night – Kob Odder. Odder Sognekirke blev i sidste halvdel af 1100 tallet bygget på det sted, hvor der dengang var vadested over Odder Å, og hvor vejene fra nord, syd, ost og vest. Alro Frugtplantage Odder by 86 55 20 12 Cybo Gule Sider. Bla. Gaia. Saloparken 2. 8300 Odder. 87 80 38 90 lokal 2. Troldhoj. Venneslaparken 1. 8300 Odder. 87 80 38 90 lokal 1. Klik for at læse mere om Gaia bla.

Odder Sognekirke Odder Kirke.

Film Se Filmen. Odder By. 1909, 1 min., Stum. Optagelser fra Torvet i Odder og kvægmarked. Se Filmen. Film Se Filmen. Drommen om i morgen. 1945, 22 min. Prisberegner for Odder by, 2021 Odder Forsyningsselskab I S. Det blev til et udflugtssted for hele Odder by. Sukkertoppen Gammel Ry 3.420 sidebesog i 2021 5.595 sidebesog i 2020 6.876 sidebesog i 2019. Sandageralle 14, 8300 Odder BoligCV. AURA Energi a.m.b.a. CVR 35861564. Smedeskovvej 55. 8464 Galten. Knudsminde 10. 8300 Odder. Skanderborgvej 180. 8260 Viby J. Odder by plakat – Find de populære Odder by plakater hos Plakatdyr. Adresse: Alrovej 374B, Alro, 8300 Odder. Telefon Fax: 86 55 20 12. 1.0 Cybo karakter. Alro Frugtplantage fungerer i Planteskoler og haveudstyr aktiviteter.

Odder Avis 14 02 2018.

Home Odder Er din bolig den næste vi skal sælge? Odder Christianslund 76F fhFdeC 343 3 2 1980 139 Energi KfnhFF Odder Christianslund 12 128 781 4 2​. Se ledige job hos EJENDOMSSELSKABET MATR. NR 3 AY. I maj 1940 ankom fem lastbiler og 14 tyske soldater til den lille landsby Fensten ca. 10 km sydost for Odder. Her etablerede de en overvågningspost for at folge. Tyske soldater og flygtninge på Odder egnen, 1940 45. Optagelser fra Torvet i Odder og kvægmarked. Grundoplysninger Credits Festivaler og priser. Original titel, Odder By. Dansk.


Lokalstof 1965 Saxild Nolev Lokalhistoriske Arkiv.

Juletræet er tændt Odder by er så smukt pyntet op Vi glæder os til at se jer alle nede i byen til sikker shopping. Stot lokalt Shop lokalt Shop i. Vestergårdsvej 40, 8300 Odder BoligCV. Inge Pagh Erikstrup, Odder, Freddy Simonsen, Frederikshavn. Helene Clemensen, Esbjerg O, Jeppe Knak Kristensen, Lemvig. Jonna Westergaard Andersen. Search Open Data DK. Byen Odder rummer lidt af det hele – attraktioner, spisesteder, shopping og overnatning. Men heller ikke storre end at den landlige hygge består. Imerco: Isenkram, Indretning, Gaver. Lækre ting til boligen. Nyheder. Odder d. 08.03.2021. Situationer er stadig således, at vi ikke kan komme i svommehallen. Odder d. 28.01.2021. På grund af Coronarestriktionerne er.

Kulturen ud af Odder Lokalposten.

Friskolen ligger i Odder by og er en fri grundskole med klassetrin fra 0. – 9 klasse​. Skolen har ca. 160 elever med 16 18 elever i hver klasse. Shopping i Odder VisitHorsens. Dagspris. 2.299.00 DKK. Online. 27 butikker. Prismatch. Odder Zip barnevognspakke. Odder. Odder Zip barnevognspakke. For 11.396.95. 7.999.00 DKK. Online. Odder Avis 29 10 2019. Juni får Odder en ny bybuslinje 4, som betjener den vestlige del af byen. Odder Kommune har med linje 4 onsket at give borgerne endnu bedre. Turen går til Odder Intro til Danmarks storste landsby VisitOdder. Her vises et udvalg af udbud fra området omkring Odder hvor Henry Huus bor. Der findes meget mere at se for den interesserede.


Nyheder Frivilligcenter Odder.

Odder Forsyningsselskab I S Odder Forsyningsselskab I S er stiftet af Odder Vandværk A.m.b.a. og Odder Varmeværk A.m.b.A. til varetagelse af admin. Butikker & åbningstider jem & fix. Home Odder har byens lækreste nyheder NYHED KfndkC Odder Bisgaardsvej 2, Odder 146 Centralt beliggende byhus med masser af.


AO genvej Sall Data.

Event Type Odder By Night. Denne måned. maj. 14maj Landmand kommer til byenDer tages forbehold for eventuelle Covid 19 restriktioner. Bornehuset Vennelund Dagtilbud Odder by. Af din bolig. Vi har et tæt samarbejde med home Odder, home Samso, home Hedensted, home Brædstrup, home Juelsminde & home Horsens Vejlevej. Henry Huus Sorensen, Odder person d. Stien starter ved broen over Odder Å ved Åparkeringen og folger så vidt muligt åen. Stien består af 2 slojfer En ostlig på ca. 3.6 km og en vestlig på ca. 2 km. BBR: Bogevej 19, 8300 Odder Boliga. Århusvej 25B, 8382 Hinnerup. 0 m2 1.200.000 kr. Nyhed. Skolevænget 4, Hou, 8300 Odder. KOB ODDER Juletræet er tændt Odder by er så smukt Facebook. Horsensvej Odder by set fra alleen på Horsensvej ved Rathlousdal skov. B18622 Billeder Odder Lokalhistoriske Arkiv. 1910 1930. Rathlousdal. Alléen.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →