★ Angelsaksisk religion - religion efter by ..

                                     

★ Angelsaksisk religion

Anglo saxon religion refererer til den kristne religion, der blev praktiseret i de anglo-saksiske, der er domineret af England fra 5. til 7. århundrede, dvs. fra den anglo-saksiske erobring af overgangen til kristendommen.

                                     

1. Oprindelse og historie. (Origin and history)

Den anglo-sakserne bestod ifølge den Anglo-saxiske kronike af tre stammer: anglerne, sakserne og jyderne. Som den romerske kontrol kollapsede i provinsen Britannia, indvandrere fra det sydlige Skandinavien, det nordlige Tyskland og Nederlandene. Grundlagde de nye kongeriger i det nuværende England, lignende begivenheder fandt sted på samme tid i andre romerske provinser i "migration periode". Det er fra disse germanske indvandrere til det moderne engelske sprog er afledt.

Den anglo-saksiske religion og mytologi er kun bevaret i meget fragmentarisk form, men de elementer, der er kendt i dag, viser, at en religion, som er tæt knyttet til de nordiske og de sydgermanske. Ved at sammenligne resterne af den hedenske anglo-saksiske tradition med den yngre nordiske især islandske kilder, og samtidige levn fra de andre germanske område har religiøse forskere og historikere har været i stand til at sammenstykke et billede af den kristne religion i England. Den islandske kilder blev første gang registreret i hojmiddelalderen, som landets befolkning, der for længst var gået over til kristendommen, men ikke desto mindre, havde opretholdt en omfattende viden om tidligere tiders traditioner. Sammenligning med de hundredvis af år yngre islandske materiale er baseret på slægtskabet mellem de to kulturer, som strækker sig helt tilbage til 6. århundrede Sydskandinavien.

Den anglo-saksiske kultur var i hedenske tider overvejende skriftlos, og historier, myter og legender blev overleveret mundtligt. Myterne, blev hovedsageligt fortalt på vers. Det er både nemmere at huske, og forvanskes sjældnere. Disse vers var i England, der deles af grupper af omrejsende skjalde, kaldet scops.

                                     

2. Kilder. (Sources)

Den vigtigste kilde til den kristne religion i England er i de Værker, en kristen munk, der har beskrevet den traditionelle hedenske kalender i hans værk De temporum ratione. Hertil kommer, at mindre bidder af tidlig engelsk poesi har overlevet, indsamlet og nedskrevet af kristne forfattere. Et meget vigtigt arbejde, som Beowulf, som er omskrevet til et kristent publikum, og indeholder mange henvisninger til den kristne forestillinger om Gud og de bibelske personer. Der er kun en tekst fragment fra før-kristen tid, nemlig Finnsburgh Fragmentet.

Den manglende skriftlige kilder fra før-kristen tid, har givet forskere, som E. G. Stanley, til at konkludere, at vi er virkelig ingen oplysninger om den anglo-saksiske religion. Mange arkæologiske fund, som Sutton Hoo viser imidlertid, skildringer af mytologiske scener, der er relateret til kendt materiale.

                                     

3. Forestillinger. (Performances)

Et centralt emne i den anglo-saksiske religion var tanken om Wyrd, et ord som etymologisk er relateret til det danske "at være" og det tyske "werden", der normalt bruges ordet "skæbne" som oversættelse, men den moderne betegnelse dækker langt fra de samme betydninger. Fra de nordiske kendt, en mulig parallel i begrebet "lykke". Et andet vigtigt element var tanken om eksistensen af en række forskellige overnaturlige væsener, som "elf", jfr. nordic: alf og "etins" jf. nordic: jætte. Ofte eksempler på ord, der indeholder udtrykket "elf" i de overleverede kildemateriale for oversættelser fra græsk eller Latin navne, såsom "wæterelf" til "nymfe".

Angelsaksernes germansk oprindelse betød, at de dyrkede guderne lignede dem fra den nordiske mytologi. De forekommer dog med navne, der er en smule anderledes. Det er primært på grund af den dialektale forskelle mellem de germanske sprog, angelsaksernes Þunor er, for eksempel, tæt knyttet til den nordiske Thor og sydgermanske Donar, som Odin Wodan.                                     

3.1. Forestillinger. Guderne. (The gods)

Anglo-saxon religion var polyteistisk: flere guder i kulten. Vi ved, at en instruktion fra pave Gregor den munk, Augustin, der befaler ham at odelægge statuer af guder og drage fordel af de templer, de stod i, for kristne gudstjenester. Har du sluttet af den anglo-sakserne bygget templer, der var ramme for en rituel praksis.

                                     

3.2. Forestillinger. Éses

Ése svarende til de vigtigste funktioner af de nordiske guder, Aser.

Odin var leder af den vilde jagt, og ham, der bragte den dode fra de levendes land, at dodsriget. Han var tilsyneladende identiske med de skandinaviske Odin og var hovedgud i for-kristne periode og stamfader til de helte, Hengest og Horsa, to legendariske folk fra de tidligste engelske historie, de fleste af de tidligste anglo-saksiske konger hævdede også slægtskab med Odin. Han har givet navn til onsdag "Wodens dag" – onsdag.

Fríge jf. nordisk Frigg var kærlighedsgudinde og Wodens hustru. Han har givet navn til fredag "Fríges dag" fredag.

Þunor jf. nordic: Thor var gud for torden, og kontrolleret himlen og vejret. Han beskyttet menneskeheden mod de "etins" jf. nordic: jætter. Han var især populære blandt almindelige mennesker, i modsætning til Odin i særdeleshed var hovdingene og den øverste gud. Han har givet navn til torsdag "Þunor s day" – torsdag.

Tiw jf. nordic: Tyren var navnet givet til Thuesday "Tiws day" tirsdag. Oprindeligt var han måske hovedgud, som ble erstattet af Woden.

Andre guder:

Eostre var, ifølge Beda, en gudinde, der blev fejret ved en fest i foråret. Navnet kom fra den gamle germanske navn til april, Eostur-monath. Han fortæller, at det engelske navn påsken i den kristne hojtid påske stammer fra denne gud. Eostre kendes i dag kun fra Bedas nævne.

                                     

3.3. Forestillinger. Heltefigurer

Hengest og Horsa vises i historiske kilder som anforere af de tidligste anglo-saksiske angreb i den sydlige del af England, og noget tyder på, at de senere blev tillagt guddommelige egenskaber. Deres navne kan have haft religios betydning, som Hengest betyder "hingst" og Horsa "hest". Hesten havde en stor mytologisk betydning i anglo-saksiske kultur.

En anden helt var Weyland, Wayland eller Welund, en legendarisk smed, der er kendt fra de Nordiske lande, som Vølund. Han var sandsynligvis af alfeæt, og besad evnen til at skifte ham, ligesom hans hustru, der var svanemo og valkyrie. Han er bl.en. afbilledet på en helligdom fra Sutton Hoo, hvor han kan have symboliseret rigdom og partnerskab.                                     

3.4. Forestillinger. Ritualer. (Rituals)

Var bare ofre, og november var i gammel engelsk kendt som blótmónad, som det blev beskrevet af Bede:

Se mónaþ is nemned on Léden Novembris, and on úre geþeóde blótmónaþ, fordon úre yldran, dá hý hǽdene wǽron, on dam mónþe hý bleóton á, dæt is, dæt hý betǽhton and benémdon hyra deófolgyldum da neát da de hý woldon syllan. "Denne måned kaldes på latin Novembris, og i vores sprog offermåneden, fordi vores forfædre, da de var hedninge, altid ofrede i denne måned. Det betyder at de tog det kvæg som de onskede at ofre og gav det til deres afguder."

Det moderne engelske ord for "velsigne", "velsigne" er afledt af den hypotetiske protogermanske ord *blothisojan, som betyder "at smore med blod" dvs. blod fra et offer.

En anden udbredt ceremoni var symbel, et ritual, drikkegilde, hvor deltagerne opnåede mystisk ekstase og modtog åbenbaringer gennem indtagelse af alkoholrige drikkevarer, primært mjod. Disse åbenbaringer blev typisk i forbindelse med divination og ønsket om at opnå lykke gennem en styrket forbindelse til de kræfter, der styrede den skæbne, og wyrd. De deltagere, der deltog i drikkevand, var symbelgifa værten, scop skolde, alekeeper der serveres ollet og en þyle, der kan sikre fred og orden under ritualet.                                     

4. Religionsskiftet. (Transit in madrid by train)

Overgangen fra hedenskab til kristendommen opstod gradvist i 7. århundrede. Den kristne mission har haft et udgangspunkt, og dels i Irland, og den kristne keltere, og dels i den romersk-katolske kirke, som havde en stærk position i det frankiske imperium på det europæiske kontinent.

Et objekt med religios betydning, der har overlevet siden den tidlige kristne æra, er det Franks Casket, som er i British Museum. Det er en kasse lavet af hvalknogle, som pga. de håndlavede høj standard sandsynlgvis har tilhort en anglo-saksiske konge. Det er dekoreret med scener fra både den germanske og den kristne legender, og med runeindskrifter. Den tekst, der er blevet tolket som en besværgelse, der kunne påvirke ejermandens wyrd, dvs. skæbnen eller held.

Katolicismen blev genindført i den britiske oer af saint Augustin af Canterbury i 579, og den sidste hedenske anglo-saksiske konge Cædwalla af Wessex, som dode i 689. Den traditionelle kristne religion forsvandt dog ikke helt, men har boet på i især landbefolkningen, som i de øvrige nordiske lande blev mange af de gamle religiøse forestillinger en del af den lokale folklore. Mange stednavne, der stadig bærer præg af den traditionelle angelsaksiske religion. For eksempel, er de byer, Woodway Hus, Wansdyke, Thundersley og Frigedene, som alle er opkaldt efter den gamle guder.

                                     

5. Litteratur. (Literature)

 • Brian Branston, De Tabte Guder af England, Thames and Hudson, 2nd ed. 1974, ISBN 0-500-11013-1.
 • William A. Chaney, Hedenskab to Kristendommen i Anglo-Saxon England, Harvard Teologisk Gennemgang, 1960.
 • William A. Chaney, Dyrkelsen af Myndighed i Anglo-Saxon England: Overgangen fra Hedenskab to Kristendommen, University of California Press 1970.
 • Gale R. Owen, Skikke og Religioner af den Anglo-Sakserne, Barnes & Noble Import, 1982, ISBN 0-389-20128-6.
 • Kathleen Herbert, på Udkig efter de Tabte Guder af England, Anglo-Saxon Books, 1995, ISBN 1-898281-04-1.
 • Stephen Pollington, Mead-Hall: Den Fest Tradition i Anglo-Saxon England, Anglo-Saxon Bøger, 2003, ISBN 1-898281-30-0.
 • Michael Wood, er I søgning af den Mørke Middelalder, Markering Bøger, 2001, ISBN 0-8160-4702-2.
 • E. G. Stanley, at Forestille sig den Angelsaksiske Tidligere: The Search for Anglo-Saksiske Hedenskab og Anglo-Saksiske nævningesag, D. S. Brygger, 2000, ISBN 0-85991-588-3.
 • Richard North, Albummet Guder i Gammel engelsk Litteratur, Cambridge Undersøgelser i Anglo-Saxon England, 2006, ISBN 0-521-03026-9.
 • E. G. Stanley, Søgen efter Anglo-Saksiske Hedenskab, Rowman and Littlefield 1975, ISBN 0-87471-614-4.
                                     
 • Uddybende artikel: Angelsaksisk religion Angelsaksernes oprindelige religion var germansk mytologi, med nær tilknytning til nordisk religion Man finder spor
 • Men i forhold til især nordisk religion og i mindre grad angelsaksisk religion er de skriftlige kilder til religionen i Centraleuropa af meget fragmentarisk
 • som nedsættende. Etymologi er usikker, men det danske ord stammer fra angelsaksisk hæden hedning En rimelig formodning er, at en hæden betyder en forbryder
 • Nordisk religion er en betegnelse for de religiose traditioner og skikke, der blev praktiseret af indbyggerne i de nordiske lande i vikingetiden op til
 • ritualer kendes fra andre germanske kulturer, fx i sydgermansk og angelsaksisk religion I forskningen har det længe været diskuteret, hvorvidt de skildringer
 • kong Otto 1. af Bayerns dod i 1916. Urner blev også anvendt i den angelsaksiske religion i England. Romerne anbragte deres urner i en urnehal, som kaldes
 • som Thomas Sidney Cooper og Mary Tourtel. Engang for 1844 fandt man Canterbury - St Martin s - skatten, der består af otte guldmonter fra angelsaksisk tid.
 • Det kan genfindes i det oldhojtyske ord haruc plural. harugâ og det angelsaksiske hearg plural. heargas det har overlevet i stednavne som fx Harrow
 • kendes også fra andre germanske mytologier på gotisk hed han Teiws, på angelsaksisk Tīw og oldhojtysk Ziu. Hans familiebånd er usikre ifolge Snorre Sturlasons
 • det sidste neg under hosten. Thor nordisk Thunor saksisk Þunor angelsaksisk Donar oldhojtysk og nederlandsk Þunraz protogermansk var sandsynligvis


                                     
 • proto - germansk dwergaz rekonstrueret Andre beslægtede germanske ord omfatter angelsaksisk dweorȝ, pl. dweorgas, det er oprindelse til det moderne engelske dwarf
 • fuglemotiver af både kontinental vesteuropæisk og angelsaksisk oprindelse. S - formede dyr kendes også fra det angelsaksiske område. Arkæologen Iben Skibsted Klæsoe
 • orlygi krig der stadig findes på dansk bl.a. i orlogsskib. Fra angelsaksisk kendes et lignende begreb wyrd, der er beslægtet med norront Urdr, den
 • fra proto - germansk albiz eller alboz der på norront blev álfr, på angelsaksisk til oaf og ælf flertall ylfe og oldhojtysk alp. Den formodede oprindelse
 • Kenning er en flerleddet, poetisk omskrivning, især kendt fra angelsaksisk og norron skjaldekunst. Edda - kvadene har få kenninger, som derimod særpræger
 • ord dís er sprogligt beslægtet med oldhojtysk itis, oldsaksisk idis og angelsaksisk ides, der alle kan oversættes til frue Ordet idisi optræder i Merseburg
 • rejsende fremmede. Disse pilgrimsrejser skyldtes et væsentligt element i den angelsaksiske kristendom, nemlig forestillingen om et frivilligt eksil. Det blev i
 • skæbnen som var tæt forbundet med tidens gang. Urdr er beslægtet med det angelsaksiske begreb Wyrd og igen med det moderne engelske ord Weird Begrebet wyrd
 • dominerende religion i både det angelsaksiske England og i Tyskland flere hundrede år tidligere end den gjorde i Norden. Den traditionelle hedenske religion blev
                                     
 • Benedikts Regel er muligvis skrevet i 535. Det ældste bevarede manuskript er angelsaksisk fra ca. 700 750 ifolge Lawrence 1989 Det bygger på Sankt Gallen - manuskriptet
 • beslægtet med gotisk frauja og angelsaksisk frēa, som betyder herre. Frej var en af de vigtigste guder i den nordiske religion Han var særligt knyttet til
 • konge af Wessex fra 871 til 899. Alfred er kendt for sit forsvar af de angelsaksiske kongedommer i Sydengland mod vikingerne. Alfred er helgen i både den
 • germansk religion idet hun påpeger, at frugter og nodder Idun blev forvandlet til en nod i Skáldskaparmál er blevet fundet i tidlige angelsaksiske grave
 • gang et almindeligt element. De fleste motiver har deres modstykker i angelsaksisk kunst og tysk kunst under Otto den Store. Ringerikestil er en af vikingetidens
 • i sydgermansk mytologi som Frija eller Frea, samt oldsaksisk Fri og angelsaksisk Frig. Disse navne er alle afledte af det protogermanske Frijjō, der er
 • dvs. deres funktion som skæbnegudinder. Valkyrja er nært beslægtet med angelsaksisk wælcyrge. men det er usikkert, hvorvidt det drejer sig om et sent indlån
 • fællesgermansk alliterationsform, og den kan bl.a. genfindes i det angelsaksiske Beowulf og det oldhojtyske Hildebrandslied. Genre og metrik ser ud til
 • Martyren, fortsatte hendes kult med at blomstre i slutningen af det angelsaksiske England, som det fremgår af hendes optagelse i en oversigt over helgeners
 • begyndelsen have afvist ham på grund af det. At hun også var i slægt med den angelsaksiske kongehus i Wessex blev også nyttig. Som mange kongelige ægteskaber i
 • også artikler, som begynder med Thor Thor eller Tor norront: Þórr, angelsaksisk Þunor, oldhojtysk: Donar er i nordisk mytologi Sifs ægtemand, og var


Users also searched:

angrebet på lindisfarne kilde, de storste vikingetogter, den angelsaksiske kronike, hogbacks, kong alfred, skriftlige kilder fra vikingetiden, vikingetiden fakta, vikingetogter, kilder, vikingetogter, angelsaksiske, kilde, vikingetiden fakta, hogbacks, de storste vikingetogter, den angelsaksiske kronike, lindisfarne, skriftlige kilder fra vikingetiden, kronike, kong, alfred, skriftlige, vikingetiden, fakta, Angelsaksisk, storste, kong alfred, religion, angrebet, Angelsaksisk religion, angrebet p lindisfarne kilde, angelsaksisk religion, religion efter by. angelsaksisk religion,

Encyclopedic dictionary

Translation

Vikingetiden fakta.

Frisisk Sproglære udarbejdet efter samme Plan som den islandske. De sidste tider: Hedenskab heroisme kristendom. En angelsaksisk overgangshistorie Ebog, Epub, Dansk Forfatter: Keld Zeruneith Forlag: Gyldendal. De storste vikingetogter. Ad hoc notat 16. Reformer og udviklingsinitiativer inspireret af den angelsaksiske curriculum ​tradition Til sammen skal dette give viden om en vigtig dimension ved religion i​. Den angelsaksiske kronike. Skriftlige kilder fra vikingetiden Nationalmuseet. I slutningen af 500 tallet dode en vigtig angelsaksisk fyrstelig person i East Essex var langt fremme i forhold til kultur og religion fra kontintet.

Kong alfred.

Angelsakserne og Vikingerne Middelalderens Verden. Engelsk. Horer ind under: Germanske og nordiske sprog. Underkategorier: Angelsaksisk Middelalderens engelsk Amerikansk engelsk Australsk engelsk​. Storbritanniens historie Folkeuniversitetet i Odense. Religion, kultur og beslutninger på intensiv afdeling. De forste fire principper spiller en afgorende rolle i angelsaksisk moderne etisk tradition,. Få I am beside you af som Paperback bog på angelsaksisk Saxo. Angelsaksisk religion var polyteistisk, det betod at der indgik flere forskellige Mange, hvis ikke de fleste polyteistiske religioner, der ellers repræsenterer den.


Word Pro Metodismens, baptismens & missionsforbundets.

I året 793 bruges ofte som hændelsen, der indleder vikingetiden og er beskrevet i Den angelsaksiske Kronike, der beskriver forholdene i datidens England. Arabernes århundrede 600 700 Historiens Verden. Se boger i kategorien Angelsaksisk hos. Angelsaksisk Der er 99 produkter i denne visning. Format Alle Sprog Alle Type Alle. Vis: Gitter. Vikingetiden, religion og magt Finn Rasmussens hjemmeside. Englands nye indbyggere, angelsakserne, var ikke kristne, men paven England, hvor kristendommen var bukket under for angelsaksernes hedenske religion. Angelsaksisk hos Kob dine boger billigt. Har gjort for arabisk poesi, hvad T.S. Eliot gjorde for angelsaksisk. Forstået som en person, der tor sige dén religion midt imod, som han. Religion, kirke og velfærdsstat. De germanske stammefolk medbragte eget sprog, kultur og religion. De indforte runeskriften på monter og dyrkede de nordiske guder, som siden har lagt navne.

Venneforening Vikingeskibsmuseet.

Den angelsaksiske kirke. Da romerne trak deres legioner hjem fra Brittanien efter år 400, var landets indbyggere allerede i gang med at antage den irske tro. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophor af intensiv terapi. Artiklen opregner fire fundamentalt forskellige til gange til studiet af politik og religion: politisk religion, religios politik, civilreli gion og endelig politisk teologi.


Tekst 1: Angrebet på Lindisfarne Frydenlund.

Gennemse eksempler på oversættelse af angelsaksisk i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik. The Encyclopedia of Religion. ▫ Den engelske. A.1 Fra Romerrige til Angelsaksernes ankomst Storbritannien. Historie Museum Seværdighed Haver og parker Kunst Natur Mennesker Religion Militær Flyvemaskine Historiske bygninger Blomster Moderne.


Da danerne blev kristne F.

Det Angelsaksiske Runediktet i Hickes Thesaurus Runediktet i Tiw is a guiding star well does it keep faith with princes it is ever. På færde Bogsalonen. Emneord historie kirkehistorie kristendom middelalderen oldtiden religion om brydningstiden mellem hedenskab og kristendom, her den angelsaksiske kirke. Det angelsaksiske England og vikingetiden Storbritanniens historie. Kultur og kirkeliv, forst og fremmest den angelsaksiske arv og Oxford bevægelsen. Perspective, samtidig med at Geoffrey Wainwright i Reason and Religion.

Interview fra Gud i skolen Samfundslitteratur.

Kristeligt Fored Pilgri. Angelsaksisk i ordbogen dansk Norsk bokmål Dansk Glosbe. Religiose tanker i oldtid og vikingetid. Af Mads Lidegaard 2004. Tilfoj til liste Reservér. Emneord historie kirkehistorie kristning oldtiden religion vikingetiden.

Polyteistisk Den Danske Ordbog.

Angelsaksernes og vikingernes erobring af England. Mads Ravn, forskningschef og museumsinspektor, Vejle Museerne. 27.04.2021 kl. Anglo skandinavisk kultur Danmark. Der opstod ikke nogen ny centralmagt i Storbritannien, efter at romerne havde forladt oen, men fra cirka 450 blev landet invaderet ostfra af germanske stammer:​. Middelalderen. Religionskritik, moderne angelsaksisk religionsfilosofi. Græsk romerske religioner med fokus på: Dæmonologi, Mythos logos problematikken, Græsk eskatologi. Hvad troede de på? religiose tanker i oldtid og vikingetid Mads. Kelterne dominerede oerne, indtil angelsakserne ankom i sidste del af femte århundrede. Alban blev omvendt af præstens religiose intensitet, styrke og ro.


VEJLEDNING DASAIM.

Forste Hærgetog mod Angelsakserne under Edvard frem træde som en Række Besog i Rom, hvorhen hans eget religiose Sind og hans store Virkelyst og. Hvad er nytteetik?. Musik Naturgeografi Naturvidenskabeligt grundforlob Oldtidskundskab Psykologi Religion Retorik Samfundsfag Spansk Studievejleder Tillidsmand.

Bevillinger til Forskernetværk fra Det Frie Forskningsråd Kultur og.

Næste TABU: Religion og popkultur. 40. TABU udgives af han ved siden af studerede tyrkisk, slavisk, keltisk, angelsaksisk og oldnordisk. Efter i 1902 at have​. Adonis gor op med islam Berlingske. I den Angelsaksiske Kronike, en samling af årboger nedskrevet omtrent samtidig med begivenhederne, noteres under begivenheder i året 793: Der kom. Kristendommens indforsel i England, Irland og Skotland jmarcussen. De angelsaksiske kongedommer, som konfronterede vikingerne i 9 og 10. århundrede, bukkede under Vikingerne blev fordrevet, og England blev underkastet én angelsaksisk konge, men Den nye religion påvirkede den materielle kultur.


Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk & Islamstudier.

På en angelsaksisk protestantisk kostskole bekræfter skolelederen at forældrene ikke skeler til mor, var kristen, og Eria valgte som voksen sin mors religion. Politik eller religion Dansk Institut for Internationale Studier DIIS. RELIGION OG FILOSOFI HISTORIE OG ARKÆOLOGI KUNST, ARKITEKTUR OG politiske historie fra angelsaksernes og vikingernes invasioner over unioner,.


Polyteistisk Den Danske Ordbog Ordnet.

6 Bjovulf og andre angelsaksiske tekster som emne i Danne Virke Et dansk digt i angelsaksisk sprogdragt fra det Cottonske bibliotek i British Museum. landed property, government, laws, poetry, literature, religion, and language, of the. Hvad er forskellen på folkekirken og den anglikanske kirke. En storre rolle i det kontinentale Europa end i angelsaksiske sammen at der ikke er store forskelle med hensyn til indtægter, kon, religion. På færde essays om natur, historier og tro Randers Bibliotek. Fra de angelsaksiske klostre, der siden blev mål for vikingernes plyndringer. som det fremgår af Jellingestenen, blev kristendommen rigets officielle religion.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →